Objednávky : 0902 555 333, piesok@piesok.sk

Sídlo spoločnosti

Adresa:

Objednávky:

ID údaje:

Hrubý Šúr 127
903 01 Hrubý Šúr

mobil: + 421 902 555 333 veľkoobchod
mobil: + 421 902 777 202 maloobchod
tel.:+ 421/2/ 3388 9393
e-mail: piesok@piesok.sk

IČO: 44 677 065
IČ DPH: SK2022791914
DIČ:2022791914

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
číslo. účtu: SK45 7500 0000 0040 1799 3182

Spoločnosť je zapísaná:
v Obchodnom registri OS Bratislava I,
v odd.: Sro, vložka č. 57687/B